Hvad er ordblindhed?

Undersøgelser viser at 5-7 procent af befolkningen har ordblindhed - eller dysleksi. Ordblindhed er vanskelighed ved at læse, stave og formulere sig skriftligt. Ordblindhed er en medfødt vanskelighed i lighed med f.eks. farveblindhed.

Det er vigtigt at fremhæve, at ordblindhed IKKE skyldes dårlig begavelse. Det skyldes heller ikke syns-vanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre. Derimod har personer med ordblindhed vanskeligt ved at opdele sammenhængende tale i de sproglyde, som danner grundlaget for skriften.

Læs mere om ordblindhed på disse hjemmesider:

Når man har ordblindhed har man også vanskeligt ved at læse, stave og formulere sig skriftligt på andre sprog. Derfor har børn med ordblindhed ofte også brug for en tilpasset mere grundlæggende undervisning i skriftlig engelsk.